МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Основната дейност на нашата фирма е доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на оборудване, машини и съоръжения в областта на ядрената и конвенционалната енергетика, и промишлеността.

НАНАСЯНЕ НА АНТИКОРОЗИОННИ ПОКРИТИЯ

Дружеството е специализирано също и в нанасянето на защитни антикорозионни покрития с цел подобряване на условията за експлоатация на съоръженията.

КАЧЕСТВО И СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

Фирмата ни е защитила и прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008

Евро Старс ООД е създадено и започва да развива дейност през през 1993 г.

От 1996 г. в дружеството започва да се развива направлението за доставка и монтаж на машини и съоръжения в промишлеността и енергетиката и изграждане на промишлени и енергийни инсталации. От тогава до сега фирмата се е специализирала в:

  • Заготовка и монтаж на продуктови тръбопроводи на промишлени и енергийни инсталации;
  • Изграждане на стоманени конструкции;
  • Монтаж  на оборудване - реактори, пещи, топлообменници и други съдове;
  • Монтаж на машини- помпи, компресори, вентилатори,турбини и др;
  • Бластиране и нанасяне на специални дебелослойни антикорозионни покрития;
  • Изграждане на електрически инсталации и подстанции за промишлени съоръжения;
  • Монтаж на КИП и А.

Наши основни клиенти в тази сфера на дейност са АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Контур Глобал Марица изток 3 АД, AES Марица изток 1 АД, Лукойл Нефтофим Бургас, Свилоцел ЕАД, Мантюпе и др.

От 1996 г. Евро Старс ООД е генерален представител на “Taprogge” Gmbh в България. Ние, като оторизиран представител на фирмата доставяме, инталираме и поддържаме на територията на България филтърни системи за техническа вода, топкоочистващи инсталации и консумативите за тях. До момента сме инсталирали филтърни и топкоочистващи инсталации в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Контур Глобал Марица изток 3 АД и ТЕЦ Варна.

Дружеството е специализирано и в нанасянето на специални защитни антикорозионни покрития с цел подобряване на условията за експлоатация на съоръженията. В тази област сме основен представител на немския производител на дебелослойни антикорозионни покрития за енергетиката - Porokor GmbH. Също така за изпълнението на индустриални антикорозионни покрития  сме усвоили и прилагаме технологии на  швейцарската компания Sika, и норвежката Jotun.

За изпълнението на тези дейности фирмата разполага с необходимите машини, оборудване и постоянен висококвалифициран персонал от инженери, заварчици и монтажници.

Сертификати

Фирмата ни е защитила и прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008

         

Контакти

Евро Старс ООД

бул. България 310, П.К. 461

Русе 7000, България

Тел.: +359 82 813 300
Факс: +359 82 813 314

JoomShaper